Jobbet

Jobbet

Ejendomsservicetekniker er en af de nyeste faglige uddannelser og kombinerer det praktiske / håndværksmæssige med service og vejledning af mennesker. Arbejdet i hverdagen varierer mellem beboer kontakt og pleje/vedligholdelse af bygninger, udendørsarealer, miljø og klima.

En faglig uddannelse der kombinerer Multiservice og Multihåndværk. 

Ejendomsserviceteknikeren er en af de nyere faglige uddannelser, der findes, og skabt til at være både nutidens og fremtidens faglige serviceuddannelse, indenfor praktisk boligservice.

Er du til en varieret hverdag, med en blanding af servicebetonede opgaver overfor beboerne og praktiske opgaver i og omkring ejendommene i boligorganisationer, så kan en hverdag se ud som nedenstående:

 1. Morgenmøde med kollegerne om koordinering og planlægning af dagens opgaver
 2. Ejendomskontoret har åbningstid for beboerne. Her kontakter beboerne dig direkte på kontoret
 3. Op til fru Jensen og skifte en pakning i hendes bruser. Instruerer hende i brugen af boligselskabets lokale hjemmeside og TV, inden du går
 4. Drift- og vedligeholdelsesopgaver i varmecentralen. Her sikres det, at det hele kører effektivt og miljømæssigt optimalt
 5. Pleje af de grønne områder m.m.
 6. Udsendelse af tilbudsforespørgsel til underleverandører angående renovering af 3 kældertrapper og opsætning af lys udenfor.

Hvorfor som arbejdsgiver satse på ejendomsserviceteknikeren?
Ejendomsserviceteknikeren er multiserviceteknikeren, der gennem en bred faglig uddannelse har professionel baggrund og viden til at udføre de mangeartede servicebetonede og praktiske opgaver der findes i et boligselskab. Skoledelen er en blanding af fag, der understøtter de kompetencer der er brug for i forbindelse med servicering og kontakt med beboere og udførelse af de mange praktiske opgaver hver dag. Alt i alt en specialiseret multiservicemedarbejder, som selvstændigt varetager alle opgaver, der hver dag er i en boligorganisation.

Uddannelsen

Uddannelsen

Den faglige multiuddannelse 

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en bred og meget varieret faglig uddannelse. Uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik. Med praktiske og håndværksmæssige fag og fag der dækker service og kontakt med mennesker. Du lærer om traditionelle værktøjer og den nyeste teknologi.  

Multiservice – den unikke kombination af service og praktik

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en bred og meget varieret faglig uddannelse, og den er bygget op som et vekselforløb mellem skole og praktik.

Uddannelsen varer som udgangspunkt 3 år og 3 måneder
Uddannelsen er delt ind i et grundforløb og et hovedforløb.

For elever , der kommer direkte fra folkeskolen, er der et Grundforløb 1 af en varighed på 6 måneder, således at den samlede tid for den faglige uddannelse bliver 3 år og 9 måneder.

GRUNDFORLØB:
20 uger

HOVEDFORLØB:
Skole 25 uger + Virksomhedspraktik 118 uger

Uddannelsen dækker følgende hovedområder:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Pleje og vedligeholdelse af udearealer
 • Affaldshåndtering og miljøfarligt affald
 • Miljø og sikkerhed
 • Varme, ventilation- og indeklima
 • Brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner
 • Beboerservice, beboerdemokrati og praktisk vejledning
 • Planlægning
 • Byggesagsbehandling
 • Administration
 • Indkøb
 • Rekvirering og supervisering af håndværkere

Praktik
I praktikken lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret, og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Praktikopholdene kan ligge i bolig-, erhvervs- og institutionssektoren.

Skole
Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som fx: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæmpelse, engelsk, social forståelse og kommunikation m.fl.

Ny mesterlære
"Skift skolebænken ud med arbejdspladsen" eller "Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i virksomheden fra den første dag". Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en virksomhed.

Læs mere om ny mesterlære i uddannelsesmappen

 

CV & Praktikplads

Elev og Praktik

Denne hjemmeside er 100% fokuseret på Ejendomsserviceteknikerens verden. Du kan oprette dit CV og eller se om der er praktikpladser. 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med optagelse på uddannelsen eller selve uddannelsesforløbet, så skriv til os eller kontakt en af skolerne eller organisationerne, du finder under punktet "Kontakt".

Elev

I jobbanken har du mulighed for at uploade dit eget personlige CV. På den måde har du større chance for at blive set når du skal finde en praktikplads, under uddannelse, og et job når du er færdig med din uddannelse.

Opret dit CV her

Du kan ligeledes søge både job og praktikplads blandt de stillinger som bliver slået op i jobdatabasen.

Gå til ledige stillinger/praktikpladser

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt til skoler, organisationer og andre der dækker Ejendomsservicetekniker området. 

Skoler godkendt til uddannelsen

Organisationer ansvarlige for uddannelsen

 • Danmarks Almene Boliger
 • Studiestræde 50
 • 1554 København V
 • Tlf: 33 76 20 00
 • E-mail: bl@bl.dk
 • Website: www.bl.dk
 • Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforening
 • Helga Larsens Plads 12, 1.
 • 2720 Vanløse
 • Tlf: 38 77 70 00
 • E-mail: esl@forbundet.dk
 • Website: www.e-s-l.dk
 • Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat
 • Vesterbrogade 6D, 4
 • 1620 København V
 • Tlf: 32 54 50 55
 • E-mail: sus@sus-udd.dk
 • Website: www.sus-udd.dk

Webmaster