Uddannelsen

Multiservice – den unikke kombination af service og praktik

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en bred og meget varieret faglig uddannelse, og den er bygget op som et vekselforløb mellem skole og praktik.

Uddannelsen varer som udgangspunkt 3 år og 3 måneder
Uddannelsen er delt ind i et grundforløb og et hovedforløb.

For elever , der kommer direkte fra folkeskolen, er der et Grundforløb 1 af en varighed på 6 måneder, således at den samlede tid for den faglige uddannelse bliver 3 år og 9 måneder.

GRUNDFORLØB:
20 uger

HOVEDFORLØB:
Skole 25 uger + Virksomhedspraktik 118 uger

Uddannelsen dækker følgende hovedområder:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Pleje og vedligeholdelse af udearealer
 • Affaldshåndtering og miljøfarligt affald
 • Miljø og sikkerhed
 • Varme, ventilation- og indeklima
 • Brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner
 • Beboerservice, beboerdemokrati og praktisk vejledning
 • Planlægning
 • Byggesagsbehandling
 • Administration
 • Indkøb
 • Rekvirering og supervisering af håndværkere

Praktik
I praktikken lærer man om hovedområderne ved at gøre tingene i praksis. Praktikken er meget varieret, og sikrer et bredt kendskab til hovedområderne. Praktikopholdene kan ligge i bolig-, erhvervs- og institutionssektoren.

Skole
Skoledelen er mindst lige så varieret som praktikdelen og dækker ud over den teoretiske side af de praktiske fag også fag som fx: Informationsteknologi, førstehjælp og brandbekæmpelse, engelsk, social forståelse og kommunikation m.fl.

Ny mesterlære
"Skift skolebænken ud med arbejdspladsen" eller "Gennemfør din uddannelse med praktisk oplæring i virksomheden fra den første dag". Ny mesterlære er indført som et tilbud til elever, der ikke er begejstrede for en skolebaseret uddannelse, men som i stedet ønsker praktisk oplæring i en virksomhed.

Læs mere om ny mesterlære i uddannelsesmappen